FINSK STEN

FINSK NATURSTEN ÄR ETT ENASTÅENDE MATERIAL

Varje produkt vi skapar av natursten är individuell, både till färgen och texturen. Den finska granit vi förädlar är ett ekologiskt och etiskt val. Ur den kan man hugga saker som lever kvar för evigt.

Finsk granit lämpar sig för alla ändamål, vare sig det handlar om gravstenar, heminredning eller byggande av olika slag inom- och utomhus. Den finska stenen är hållbar och vacker, och kan ge en plats en känsla av värdighet utan behov av vård.

Användning av finsk sten har långa anor. Man har alltid byggt en hållbar miljö av finsk hårdsten, granit. Hundra år är ett ögonblick i stenens liv, när man ser på gamla stenbeklädda byggnader, murar och skulpturer, som representerar Finlands starka historiska kulturarv. Vår arkitekturs största och mest hållbara prestationer är huggna i sten.

Finsk granit uppskattas världen om. Man har exporterat granitprodukter och råvaror till olika delar av världen från Finland under flera decennier. Loimaan Kivi vill främja exporten av färdiga stenprodukter, där vår gedigna yrkesskicklighet inom stenindustrin klart syns.

Även i vår produktion fäster vi allt mer uppmärksamhet på miljövänlighet. Vid vår fabrik i Loimaa har vi investerat i mer energieffektiva maskiner, belysning och uppvärmning. Finsk granit är en ren naturprodukt, som kan bearbetas utan kemikalier. All sten som blir över från vår produktion är 100% återvinningsbar, till exempel i form av stenkross för vägbyggande. Vi kan alltså vara stolta över våra stenprodukters hela produktionskedja.

GE PRODUKTEN ETT ANSIKTE – KUNDEN MÅSTA KUNNA LITA PÅ DE FÅR ÄKTA NATURSTEN, TILLVERKAD AV EXPERTER PÅ MATERIALET

Natural Stone är ett registrerat märke som ägs av naturstensbranschens takorganisation i Europa, Euroroc. Natursten-märket avser göra äkta natursten och genuina naturstensprodukter mer kända. Märket är att bevis på att produkten är gjord av äkta natursten.

Europeiska standarder för naturstensindustrin

En första typprovning enligt EN-standarderna har utförts för den finska granit som Loimaan Kivi använder.

CE-märkning gör det möjligt för produkten att fritt röra sig inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det är tillverkarens garanti på att produktens viktigaste egenskaper har utretts enligt de harmoniserade produktstandarderna, och i CE-märkningen meddelas de på ett enhetligt europeiskt vis. Med hjälp av uppgifterna i CE-märkningen kan produktens användare ta reda på om produkten uppfyller myndighetskraven för dess användning. Genom CE-märkningen garanterar alltså tillverkaren att dessa krav uppfylls.

Användning av natursten har långa anor. Loimaan Kivis styrkor är stor yrkeskompetens och kvalitet, kundtjänstanda, tillförlitlighet och kontroll över hela produktionskedjan från stenbrottet till monteringen. Under decenniernas gång har vi genomfört tusentals imponerande projekt med finsk sten.

 

     

 

Natursten är ett grönt byggmaterial.

Stenen tål att användas och är dessutom vacker, och tack vare sin långa livslängd är den förmånlig. Sten är en ekologisk närprodukt som är till hundra procent återvinningsbar, och dess ekologiska fotavtryck är särskilt lågt.
Byggnader och byggande orsakar ungefär en tredjedel av växthusgasutsläppen i världen. Flera städer och kommuner har meddelat att de siktar på att vara koldioxidneutrala, och Finland har satt som mål att vara koldioxidneutral år 2035.

Suomalainen kivi

Avaa chat
Kysyttävää? Me autamme.
Terve!
Jos tarvitset apua, niin olemme täällä!