Loimaan Kivi Oy

BÖRJAN

Loimaan Kivi fick sin början år 1921. En ambulerande stenhuggare vid namn Antti Palin (1885–1963) bestämde sig för att grunda ett stenhuggeri, som bar hans namn (Antti Palin Loimaan Kiviveistämö). Ända sedan dess har Loimaas lerhaltiga trakter också blivit kända för sin stenförädling. Antti Palin ledde företaget han grundade i 37 år.

Loimaan Kivi - Historia

Bild: Veikko Hulkko

MEKANISERINGENS TIDSÅLDER

När den följande generationen i form av Anttis söner Reino och Martti Palin tog över år 1958, började de kraftigt utveckla företaget vidare. Under 1950-talet stod stenbranschen inför stora förändringar i Finland. En period av snabb mekanisering, utveckling och tillväxt började. Reino Palin var en av pionjärerna inom mekaniseringen av stenbranschen, medan Martti Palin var skicklig på att skapa nätverk och en expert på försäljning. Det utvidgade samarbetet hjälpte företaget utvecklas, och produktionen blev mer mångsidig, från grav- och byggstenar till inredningsstenar och bildhuggeri.

Antti Palins Loimaan Kiviveistämö hade blivit en stark aktör inom stenbranschen. Den tredje generationen tog över när Reino Palins son Heikki Palin utnämndes till verkställande direktör år 1989.

Loimaan Kivi - Koneistumisen aika

Bild: Veikko Hulkko

LOIMAAN KIVI IDAG

Mikko Paljakka äger Loimaan Kivi tillsammans med Ari Hannula och Risto Pelkonen. Butiksnätet omfattar 15 egna butiker och ett heltäckande detaljhandelsnät i hela Finland. Fabrikerna finns i Loimaa och Viitasaari. Loimain Kivi har 120 anställda.

2013 expanderade Loimaan Kivi Oy genom ett företagsförvärv, när Uotilan Kivi Oy från Rauma blev en del av Loimaan Kivi Oy. Genom förvärvet stärktes Loimaan Kivi Oy:s position på gravstensmarknaden.

Loimaan Kivi Oy gjorde den största investeringen i sin historia 2014 genom att köpa Suomen Kivivalmiste Oy från Korpilahde och Viitasaari. I och med transaktionen stärktes företagets position på naturstensmarknaden ytterligare. Utöver bearbetningsverksamheten blev Loimaan Kivi Oy också ägare till fyra stenbrott i Mellersta Finland i och med transaktionen.

2016 köpte Loimaan Kivi Oy stenbrottet i Varpaisjärvi av Palin Granit Oy. Varpaisjärvi svart/Varpaisjärvi Svart diabas bekräftade tillgången på svart sten från Loimaa Kive. Loimaan Kivi Oy har för närvarande totalt sex stenbrott i Varpaisjärvi, Viitasaari och Korpilahti.

1.1.2024 För att förtydliga och förbättra affärsverksamheten gick Suomen Kivivalmis Oy, Uotilan Kivi Oy och RG Stone Oy samman med sitt moderbolag Loimaa Kivi Oy.

”Jag har gått en stenig väg med stadiga steg, alltid mot något nytt. Jag kan tacksamt se bakåt, på alla de olika sätt jag fått uppleva stenbranschen. Nu och i framtiden vill jag fortsätta utveckla Loimaan Kivi så att vi även i framtiden kan hugga evinnerliga saker ur finsk granit. Jag blickar förtröstansfullt in i framtiden.”

– Mikko Paljakka

Loimaan Kivi tänään

VÄRDEN

Loimaan Kivi har under sin hundraåriga historia alltid varit en stark föregångare inom stenförädling, och detta kommer vi också att vara i fortsättningen. Vi är den ledande aktören inom förädling av hård sten i Norden. Vi är förespråkare för finsk sten, och stolta över våra råvaror. För oss är finskhet en hederssak.

Vi tjänstgör ärligt och med respekt för våra kunder. Varje slutprodukt vi levererar har finslipats hos oss, utan att kompromissa på Loimaan Kivis kvalitetskrav. För oss är varje arbete och varje kund lika värdefull som materialet, som vi respekterar stort.

Vår personal är kompetent och utvecklas ständigt med branschen. Vi fokuserar på produktutveckling och branschens nyaste teknologi. Vi vill också värna om stenbranschens traditioner, och traditionella arbetsmetoder. Vi uppskattar saker man gör för hand.

Vi vill bygga en hållbar, ekologisk och etisk värld. ”Sten varar för evigt”, som vi brukar säga.

Loimaan Kives berättelse fortsätter med en stark respekt för gamla värderingar.

Loimaan Kivi

Bekanta dig med våra tjänster: Gravstenar, byggstenar och inredningsstenar.

ANSLUT DIG TILL SÄNDLISTAN

Du får postat till dig information om aktuella evenemang, produkter och kampanjer!

Avaa chat
Kysyttävää? Me autamme.
Terve!
Jos tarvitset apua, niin olemme täällä!