VÅRD AV GRAVSTENAR

EN GRAVSTEN BEVARAR SIN VÄRDIGHET GENOM REGELBUNDEN VÅRD

Genom regelbunden vård och rengöring av gravstenarna kan gravstenens textur förbli läsbar i decennier. Hurdant behov en gravsten har av rengöring påverkas mest av stenens läge och ytbehandlingen som använts.

En polerad yta är lättare att hålla ren än en matt yta. En råkilad yta samlar under årens lopp mossa, och en sågad yta kan färgas grön av fuktigt gräsklipparavfall. Årlig rengöring ser till att stenen bevaras i ett värdigt skick från generation till generation.

Det lönar sig att inte placera ljus för nära stenen, eftersom det är ytterst svårt att få bort stearin från stenen. I lyktstenar med hål för lyktor får man enbart använda oljeljus.

Loimaan Kivi - Hautakivien kunnostus

Skötsel av polerade och matta stenytor

Tvätta bort smutsen med vatten och en trasa. För svåra fläckar, till exempel från stearinljus, kan man använda ett milt tvättmedel, thinner eller kemiskt ren bensin. I detta fall måste man rengöra hela ytan, för att undvika att det uppstår färgskillnader på stenytan. Skölj omsorgsfullt ytan efter rengöringen.

Skötsel av sågade, sandblästrade, flammade och råkilade stenytor

Tvätta ytan med vatten och en borste. Ytor som mörknat kan också tvättas med diskmedel eller något annat miljövänligt och svagt basiskt tvättmedel. Mossa som samlats på en råkilad yta kan avlägsnas med en stålborste. Ytan ska omsorgsfullt sköljas efteråt, annars kan det formas rost på stenens yta.

Loimaan Kivi - Hautakivimallit

Skötsel av förgyllningar, målningar och metallbokstäver och -dekorationer

Rengör förgyllda och målade ytor ytterst försiktigt med en trasa. Använd inte en borste eller en högtryckstvätt. Följ allmän praxis för rengöring av metall när du rengör metallbokstäver och -dekorationer.

Man kan vid behov gravera mer namn i gravstenen. I samband med att namnen graveras kan stenen underhållas i sin helhet. Loimaan Kivi betjänar sina kunder i allt som har att göra med gravstensvård och -underhåll.

Tillrättande av gravstenar

Komprimering av jorden kring gravstenen, växande planteringar, grävandet av en ny grav invid, eller motsvarande förändringar kommer eventuellt att leda till att gravstenarna börjar luta. På grund av stenens tyngd kan även små lutningar orsaka fara för de som arbetar på kyrkogården eller för anhöriga som sköter graven.

Det lönar sig att låta en expert sköta om tillrättandet.

Loimaan Kivis personal tar hand om dina närståendes gravminnesmärken å dina vägnar.

Vi utför också tillrättande av gravstenar. Kontakta vår närmaste butik eller återförsäljare.

Avaa chat
Kysyttävää? Me autamme.
Terve!
Jos tarvitset apua, niin olemme täällä!