UNDERHÅLLSSERVICE

Omfattande och regelbunden vård av gravstenar

Huolenpitosopimus

LÄTT OCH BEKYMMERSLÖST ATT FÅ SINNESFRID – VI TAR HAND OM ER GRAVSTEN!

Vi erbjuder underhållsavtal i tre olika omfattningar: Brons, Silver och Guld. I alla avtalen ingår regelbundna inspektioner utförda av experter samt en heltäckande försäkring mot vandalism och stöld.

Vi erbjuder också skilt alla övriga underhållsarbeten:

  • Ny text
  • Renovering av gammal text
  • Tillrättande av gravstenar
  • Tvättning av gravstenar

Läs mer på Huolenpitopalvelu.fi »

UNDERHÅLLSAVTAL

Brons: 29 €/år

Tack vare underhållsavtalet behöver du inte besöka graven för att kontrollera att din sten är i skick. Du kan besöka graven enbart då det passar dig. Du sparar tid, möda och resekostnader. Du behöver inte heller skilt be om en expertbedömning av gravstenens underhållsbehov. Vi tar hand om allt.

Vår vandalism- och stöldförsäkring täcker dyra reparations- eller ersättningskostnader för gravstenen i sin helhet. Vid olycksfall behöver du bara betala egenrisken på 150 €. Du kan spara tusentals euro, beroende på gravstenens pris.

   

Silver: 59 €/år

Silver innehåller alla tjänster från Bronsnivån, samt den Eviga tillrättningsgarantin.

Komprimering av jorden kring gravstenen, växande planteringar, grävandet av en ny grav invid, e.d. faktorer leder till att gravstenarna börjar luta. Lutningens grad påverkas också av jordmånen, väderleksförhållanden och fundamentet.

Stenen är tung, och även små lutningar kan orsaka fara för de som arbetar på kyrkogården eller för andra som vistas vid graven. Därför lönar det sig också att låta professionella sköta tillrättandet. Om stenen välter kan den gå sönder eller skada människor.

Att rätta till en gravsten är alltid på gravrättsinnehavarens ansvar. Vi tillrättar gravstenar professionellt med hjälp av en lyftkran och andra hjälpmedel. På så sätt kan stenen på ett säkert sätt rättas till.

      

Guld: 149 €/år

I guldnivån ingår all service från brons och silver, samt Tvättning av gravsten och Underhåll av texter.

Till tjänsten hör tvättning av gravstenen vart tredje år av en yrkesmänniska, med rätt verktyg – utan att skada gravstenen eller miljön. Tack vare omsorgsfull och regelbunden rengöring förblir gravstenen vacker och snygg.

Dessutom ingår det i tjänsten underhåll av texter vart sjätte år. Vi ser till att graveringarna hålls i skick och förnyar dem vart sjätte år. Som Guld-kund får du också ytterligare graveringar med en rabatt på 25%.

                  

Inspektion:
Vi inspekterar gravstenens skick varje år och meddelar dig om stenen behöver vård.

Vandalism- och stöldförsäkring:
Ger sinnesfrid. Om något händer din gravsten, ersätter vi skadan.

Evig tillrättningsgaranti:
Tjäle i marken gör att gravstenen börjar luta, och kan eventuellt välta den. Vi rättar till gravstenen på ett säkert och yrkesmässigt sätt.

Tvättning av gravsten:
Gravstenen blir smutsig med tiden. Vi tvättar regelbundet din sten.

Underhåll av texter:
Texten nöts och bleknar med tiden. Vi ser till att din text är i skick.

Avaa chat
Kysyttävää? Me autamme.
Terve!
Jos tarvitset apua, niin olemme täällä!