VÅRDANVISNINGAR FÖR GRANITBELÄGGNING

Granitbeläggningar är allmänt taget lätta att sköta, och kräver nästan ingen service alls. För vård och skydd lönar det sig alltid att använda professionella.

FRYSNING OCH HALKBEKÄMPNING

Snö och is avlägsnas mekaniskt eller kemiskt: med spade, skotte, borste, snöslunga eller med hjälp av halkbekämpningsmedel. Oförsiktig plogning med tungt maskineri kan skrapa stenbeläggningens yta. Halka bekämpas genom att sanda vid behov. På våren efter att snön och isen smält sopas sanden upp i högar och förs bort. Man kan också använda salt på naturstensytor för att bekämpa halka.

RENGÖRING AV STENBELÄGGNING

När man tänker på ”smuts” bör man ta reda på om det verkligen är fråga om smuts, eller bara en patina som kommit med tiden. Innan man börjar rengöringsarbetet ska man bestämma sig för vilken grad av rengöring det är fråga om. För att få bästa resultat från rengöringsarbetet och för att kunna använda rätt verktyg för det, måste man kunna fastställa ursprunget till smutsen. Huvudprincipen med all rengöring är att man undviker metoder som mekaniskt eller kemiskt ändrar på stenbeläggningens yta. Det lönar sig att först prova rengöringsmetoden på ett litet område, för att undvika överraskningar och skador. Områden som tvättats med starka metoder kommer att se ut som fläckar i jämförelse med den omkringliggande ytan. Det här motsvarar en situation där en gammal stenbeläggning ersätts med nya produkter. Med tiden jämnas färgskillnaderna ut.

Stenbeläggningen hålls ren från skräp genom att skölja med vatten, borstning eller blåsning. Ingrott smutts kan tvättas med vatten och borste, eller med en trycktvätt med lätt tryck. Om man använder en för kraftig trycktvätt kan betongstenarnas yta skadas. Man bör undvika att spruta vatten direkt in i stenbeläggningens fogar så att fogsanden inte sköljs bort. Man kan lägga till fogsand enligt behov. Man kan också avlägsna smuts och rostfläckar från ytorna på granitstenar och -plattor genom att borsta med en stålborste av rostfritt stål, eller i extrema fall ifall stenen har en flammad yta kan den rengöras genom eld. Det finns specialmetoder för att rengöra stenar för särskilt krävande objekt. Det lönar sig att låta en fackman utföra rengöringen av krävande objekt.

Fläckar, till exempel olje- eller fettfläckar, skadar inte beläggningen, skadan är enbart estetisk. Fläckarna ska helst avlägsnas medan de är färska, så att smutsen inte hinner sugas in i den porösa ytan. Olja och fett samlas upp med papper, sågspån eller andra absorberande material. Till sist tvättas stenbeläggningen med varmt vatten och borste eller med en trycktvätt. Man kan göra tvätten mer effektiv med diskmedel. Efter att man använt tvättmedel måste man skölja av stenbeläggningen omsorgsfullt så att det främmande materialet inte blir kvar i stenens porer.

Tvättmedelsrester kan påverka betongens struktur och göra stenen mer bräcklig. I de flesta fall är det enda sättet att bli kvitt oljefläckar att ersätta de fläckade stenarna med nya. För råkilade och flammade granitytor kan man försöka avlägsna fläckar genom lätt bränning. För att avlägsna tuggummi kan man använda hett vatten och enligt omdöme trycktvätt.

Kontakta oss om skyddet av stenar, så hjälper vi!

AVLÄGSNANDE AV OGRÄS OCH MOSSA

För att avlägsna ogräs från stenbeläggning används mekanisk rensning. Ett annat alternativ är att bränna ogräset med flytgasbrännare. Det här kan ändra på stenens yta och försämra betongstenens hållbarhet. Det mest effektiva sättet att avlägsna ogräs är att använda bekämpningsmedel, med vilka man också kan förebygga ogräsväxten. Innan man använder medlet lönar det sig att kontrollera att produkten lämpar sig för stenbeläggning. Följ alltid anvisningarna från produktens tillverkare när du använder bekämpningsmedel. Mossa avlägsnas mekaniskt från stenbeläggning. Från en råkilad eller krysshamrad yta kan man avlägsna mossa med en stålborste av rostfritt stål.

SKYDDANDE AV NATURSTEN MED KEMIKALIER

Skötseln av natursten är nuförtiden betydligt enklare tack vare moderna skyddsprodukter. Det finns produkter för både stående och liggande ytor. Särskilt för golv rekommenderas det inte att man använder vanligt golvvax, eftersom de skapar en hal yta och estetiska problem. Man kan till exempel fråga om skyddsprodukter och -tjänster från: Uudenmaan Pintasuojaus Ky. Från Loimaan Kivi kan man skaffa en självrengörande egenskap för stenytor.

Avaa chat
Kysyttävää? Me autamme.
Terve!
Jos tarvitset apua, niin olemme täällä!